Word’de şablonlar oluşturmak, uzun metinleri kolayca oluşturup bunları çalışmalarınızda kullanmak için kullanabileceğiniz 2 temel formül vardır. Bu formüller ile ister programın dilinde ister global bir baskı taslağı oluşturabilirsiniz. Gelin birlikte bunu nasıl yapabileceğimizi görelim.

Lorem Ipsum Oluşturmak

Lorem Ipsum, dijital baskılar için bir taslak formattır, otomatik olarak oluşturulan anlamsız bir metin dizisi ile projelerinizde sürekli taslak yazılar oluşturmaktan sizi kurtarır ve sayfanızı otomatik paragraf ve cümleler ile doldurur.

Lorem formülü ile otomatik paragraf oluşturma

Yukarıdaki görselde de görüldüğü üzere Word programında = ( eşittir ) işareti ile başlanılan paragrafta;

  1. 5 sayısı kaç paragraf istendiğini bildirir.
  2. 3 sayısı her paragrafta kaç cümle olması gerektiğini bildirir.

şartları bildirildikten sonra ENTER Giriş Kısayolu tuşu ile birlikte paragraf sonlandırılırsa, sonuç olarak size her paragrafında 3 cümle olan 5 tane paragrafı otomatik üretecektir Word programı.

Lorem formülü ile alınan sonuç

Yukarıdaki örnekte de olduğu gibi her bir paragrafta birbirinden farklı uzunlukta olmak üzere 3 cümle olduğunu ve toplamda 5 paragraf olduğunu görebilirsiniz.

Kendi Dilinde Otomatik Paragraf Oluşturmak

Lorem Ipsum, internet dünyasında genel bir baskı taslağı olması sebebi ile kendi dilinizde olmamaktadır. Her ne kadar internette çeşitli varyasyonları bulunsa da Word programında birazdan aktaracağımız RAND formülü haricinde size bunu programda kolay sağlayacak başka bir metot yoktur.

Rand formülü ile otomatik paragraf oluşturma

Önceki örnekte de olduğu gibi burada da;

  1. 1’inci parametre kaç paragraf oluşturmak istediğinizi bildiren parametredir.
  2. 2’nci parametre ise her paragrafta kaç cümle olmasını istediğinizi bildirir.

Formülü yine ENTER Giriş Kısayolu tuşu ile paragrafın sonunda yeni paragrafa geçtiğinizde gerçekleştirebilir ve aşağıdaki görselde olduğu gibi Türkçe veya Word programınız hangi dil sürümünde ise o dil paketine göre otomatik paragraf oluşturabilirsiniz.

Rand formülü ile otomatik paragraf üretme sonucu