{panel_for_shortcut}

Giriş

Microsoft Word Giriş Kısayolu

Microsoft Word'de giriş tuşudur. Belirli bir işlemi sonlandırmaya, genelde bir paragrafın bitişini bildirmeye, yeni bir paragrafa başlamaya yarar. Diğer işlemler de ise "Tamam" anlamına gelmektedir.

ESC
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
~"
!1
@2
#3
$4
%5
&6
/7
(8
)9
=0
_-
+=
BACKSPACE
TAB
Q
W
E
R
T
Y
U
I
O
P
Ğ[
Ü]
|/
CAPSLOCK
A
S
D
F
G
H
J
K
L
Ş
İ
:;
ENTER
SHIFT
><
Z
X
C
V
B
N
M
Ö
Ç
:.
SHIFT
CTRL
FN
WINDOWS
ALT
SPACE
ALT
WINDOWS
OPTIONS
CTRL