{panel_for_shortcut}

Tüm Satırı Seç

Microsoft Excel Tüm Satırı Seç Kısayolu

Microsoft Excel çalışma kitabında tüm satırı seçmek için imleç kullanmanıza gerek kalmadan klavye üzerinden tüm satırı seçmeniz mümkündür, bunun için gerekli kısayolu bu sayfa içerisinde bulabilirsiniz.

ESC
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
~"
!1
@2
#3
$4
%5
&6
/7
(8
)9
=0
_-
+=
BACKSPACE
TAB
Q
W
E
R
T
Y
U
I
O
P
Ğ[
Ü]
|/
CAPSLOCK
A
S
D
F
G
H
J
K
L
Ş
İ
:;
ENTER
SHIFT
><
Z
X
C
V
B
N
M
Ö
Ç
:.
SHIFT
CTRL
FN
WINDOWS
ALT
SPACE
ALT
WINDOWS
OPTIONS
CTRL