{panel_for_shortcut}

Kopyalama

Microsoft Excel Kopyalama Kısayolu

Microsoft Excel'de kopyalama kısayolu bir öğeyi, bir yazıyı panoya kopyalamaya yarar. Daha sonrasında bu içerik başka bir yere, başka bir programa yapıştırılabilir, çoğaltılabilir.

ESC
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
~"
!1
@2
#3
$4
%5
&6
/7
(8
)9
=0
_-
+=
BACKSPACE
TAB
Q
W
E
R
T
Y
U
I
O
P
Ğ[
Ü]
|/
CAPSLOCK
A
S
D
F
G
H
J
K
L
Ş
İ
:;
ENTER
SHIFT
><
Z
X
C
V
B
N
M
Ö
Ç
:.
SHIFT
CTRL
FN
WINDOWS
ALT
SPACE
ALT
WINDOWS
OPTIONS
CTRL