{panel_for_shortcut}

Kesme

Microsoft Excel Kesme Kısayolu

Microsoft Excel programında bir içeriğin/yazının veya bir objenin bulunduğu yerden kaldırılarak panoya kopyalanmasına ve yapıştırılması için hazır edilmesine yarar. Bu işlem sonunda Kopyala işlemlerinden farklı olarak kestiğiniz obje/metin çalışma sayfasından kaldırılacaktır.

ESC
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
~"
!1
@2
#3
$4
%5
&6
/7
(8
)9
=0
_-
+=
BACKSPACE
TAB
Q
W
E
R
T
Y
U
I
O
P
Ğ[
Ü]
|/
CAPSLOCK
A
S
D
F
G
H
J
K
L
Ş
İ
:;
ENTER
SHIFT
><
Z
X
C
V
B
N
M
Ö
Ç
:.
SHIFT
CTRL
FN
WINDOWS
ALT
SPACE
ALT
WINDOWS
OPTIONS
CTRL