{panel_for_shortcut}

Geri Al

Microsoft Excel Geri Al Kısayolu

Microsoft Excel'de bir şeyi yanlış mı yaptınız, yapmamanız gereken bir düzenleme yaptınız ve artık bunu önceki haline geri getirmeye mi çalışıyorsunuz? Bunun için kullanabileceğiniz kısayol ile yaptığınız işlemleri program limitine göre belirli bir aşamaya kadar geri alabilirsiniz.

ESC
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
~"
!1
@2
#3
$4
%5
&6
/7
(8
)9
=0
_-
+=
BACKSPACE
TAB
Q
W
E
R
T
Y
U
I
O
P
Ğ[
Ü]
|/
CAPSLOCK
A
S
D
F
G
H
J
K
L
Ş
İ
:;
ENTER
SHIFT
><
Z
X
C
V
B
N
M
Ö
Ç
:.
SHIFT
CTRL
FN
WINDOWS
ALT
SPACE
ALT
WINDOWS
OPTIONS
CTRL