İçerik

Resmi evraklarda sıkça rastladığımız, A4 sayfaların arkasına soluk renkte kodlar, yazılar ve resimler ekleme işlemine verilen isim Filigran eklemedir. Bu işlem ile yazdığımız her sayfaya veya belli bir kısıma arkaplan veya yazı eklememiz mümkündür.

Metin ve Resim Filigranı eklenmiş 2 Word Sayfası örneği

Filigran Seçeneklerini ve Arkaplana Yazı & Resim Ekleme

Tasarım Sekmesinde bulunan Filigran Seçeneği

Filigran ekleme penceresini açabilmek için Ana Menü üzerinde bulunan Tasarım sekmesindeki Filigran seçeneklerini kullanmalıyız, filigran seçeneklerinin detaylı tanıtımını da aşağıdaki görselde görebilirsiniz.

Filigran Panelinin ön tanıtımı

Bazen hazır filigranları kullanmak kolay seçim olabilir. Hatta bazen işimizi bu kolay seçim de görebilir fakat arkaplana ekleyeceğiniz yazının özel olması veya arkaplana bir görsel yardımı ile filigran ekleme istediğinizde durum sizi Özel Filigran oluşturma ihtiyacına itiyor.

Özel Filigran Oluşturma

Metin Filigran Eklemeye dair birkaç bilgi balonu

Metin Filigranı, arkaplana köşegen ve yatay pozisyonda, rengini, yazı tipini ve boyutunu ayarlayabildiğimiz bir yazı eklememizi sağlar. Resim üzerinde de Metin, Yazı Tipi, Boyut, Renk, Yarı Saydam ve Yerleşim özelliklerine değinilmiştir.

Resim Filigran Eklemeye dair bir örnek

Resim Filigranı, bilgisayarınızdan herhangi bir resmi, yazdığınız word dokümanının arkaplanına soluk veya kısmi derecede saydam şekilde göstermenize yarayan bir seçenektir, sadece resmin ölçeğini ayarlayabileceğiniz Ölçek seçeneği ile arkaplanın saydam olup olmayacağına karar verebileceğiniz Silinerek geç seçeneği bulunur.

Filigran Kaldırma

Filigranları kaldırmanın 2 yolu bulunur, bunu özel filigran penceresindeki “Filigran Yok” seçeneği ile de yapabilirsiniz, Filigran menüsündeki filigranı kaldır seçeneği ile de arkaplana eklediğiniz metin veya resim filigranları kaldırabilirsiniz.

Sayfaları yatay kullanma konusu ile ilgili soru sorabilirsin.

Yandaki form ile bu konu hakkında sorunuzu bize ekleyebileceğiniz Excel, Word ve Powerpoint dokümanları ile ulaştırabilir. Epostanız ile cevap verilmesini bekleyebilirsiniz.

Yukarıdaki dosya yükleme seçeneği ile Sorunun Ekran Görüntüsünü,Excel Dokümanını,Word Dokümanını ve diğer dokümanları yükleyerek talebinize iliştirebilirsiniz.