Merhaba değerli dostlarım, bazen Word programında çok nadir de rastlansa silinmeyen sayfalar olabilir, bu sayfaları Visual Basic panelini de kullanarak kodlar yardımı ile silebilirsiniz. Aşağıdaki görsel, işitsel dokümanımızda bunu konu almaktadır.

Silinmeyen sayfaları silmek \kod ile – Microsoft Word
 1. Aşama ; Geliştirici sekmesini şeridi özelleştir bölümünden aktif ettik.
 2. Visual Basic paneline Geliştirici sekmesinden eriştik.
 3. Sonra aşağıda da belirttiğimiz kodları This Document – Bu Dokuman adlı dosyanın kod editörü bölümüne yazdık.
 4. Daha sonra bu komutu Visual Basic panelinden çalıştırarak silmek istediğimiz sayfa ve sayfaları yazı bölmesine girerek silinmelerini sağladık.

Kodlar

Sub DeletePages()
 Dim sayfaObjesi As Range
 Dim sayfaDegeri As String
 Dim Dokuman As Document
 Dim parcalamaFonksiyonu As Long

 Application.ScreenUpdating = False

 Set Dokuman = ActiveDocument
 sayfaDegeri = InputBox("Lütfen sayfa sayısını giriniz." & vbNewLine & _
      "Silinecek sayfalar arasına virgül koyunuz.", "Sayfa & Sayfaları Sil", "5,6 ve 6 ve 7 gibi..")
 parcalamaFonksiyonu = UBound(Split(sayfaDegeri, ","))

 For parcalamaFonksiyonu = parcalamaFonksiyonu To 0 Step -1
 
  With ActiveDocument
   Selection.GoTo What:=wdGoToPage, Which:=wdGoToAbsolute, Count:=Split(sayfaDegeri, ",")(parcalamaFonksiyonu)
   Set sayfaObjesi = .Bookmarks("\Page").Range
   sayfaObjesi.Delete
  End With
  
 Next parcalamaFonksiyonu
 
 Application.ScreenUpdating = True ' Başta deaktif etmiştir.
End Sub

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir