İlgili Video İçerikler

Visual Basic paneli ile Word dokümanımızda, silinmeyen sayfaları ve istediğimiz aralıkta, istediğimiz sayfayı silebileceğimiz bir kod örneğinin gösterimi, kullanımını içerir.

Merhaba değerli dostlarım, bazen Word programında çok nadir de rastlansa silinmeyen sayfalar olabilir, bu sayfaları Visual Basic panelini de kullanarak kodlar yardımı ile silebilirsiniz. Aşağıdaki görsel, işitsel dokümanımızda bunu konu almaktadır.

  1. Aşama ; Geliştirici sekmesini şeridi özelleştir bölümünden aktif ettik.
  2. Visual Basic paneline Geliştirici sekmesinden eriştik.
  3. Sonra aşağıda da belirttiğimiz kodları This Document – Bu Dokuman adlı dosyanın kod editörü bölümüne yazdık.
  4. Daha sonra bu komutu Visual Basic panelinden çalıştırarak silmek istediğimiz sayfa ve sayfaları yazı bölmesine girerek silinmelerini sağladık.

Sayfa Silme Kodu

Yeni Bir Sayfa Ekleme Dosyası
Sub DeletePages()
Dim sayfaObjesi As Range
Dim sayfaDegeri As String
Dim Dokuman As Document
Dim parcalamaFonksiyonu As Long

Application.ScreenUpdating = False

Set Dokuman = ActiveDocument
sayfaDegeri = InputBox("Lütfen sayfa sayısını giriniz." & vbNewLine & _
"Silinecek sayfalar arasına virgül koyunuz.", "Sayfa & Sayfaları Sil", "5,6 ve 6 ve 7 gibi..")
parcalamaFonksiyonu = UBound(Split(sayfaDegeri, ","))

For parcalamaFonksiyonu = parcalamaFonksiyonu To 0 Step -1

With ActiveDocument
Selection.GoTo What:=wdGoToPage, Which:=wdGoToAbsolute, Count:=Split(sayfaDegeri, ",")(parcalamaFonksiyonu)
Set sayfaObjesi = .Bookmarks("\Page").Range
sayfaObjesi.Delete
End With

Next parcalamaFonksiyonu
Application.ScreenUpdating = True ' Başta deaktif etmiştir.
End Sub