Eğitim hayatımızda matematik adına ilk öğrendiğimiz işlemler olan toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri ile başlayalım. Excel programında da matematik ile tanışmamızı, formüller ile ilk çalışmamızı bu işlemler ile gerçekleştirmeden önce, excelde hücrenin ne olduğunu ve nasıl bulunduğunu tanıtalım.

Excel’de Hücre ve Hücreler

Excel’de içine çeşitli türlerde değer girebildiğimiz her hücre, bir satır ve sütun ismi ile bulunur. Satırlar bir sayı ile belirtilirken, sütunlar A – Z ve AA-ZZ şeklinde binlerce sütun indeksi ile belirtilebilir. Aşağıdaki resimde A1, B1, A3 gibi satır ve sütun indeksleri ile belirtilen hücreleri görmeniz mümkündür.

Hücrenin adreslenmesine dair bir tanıtım

Yukarıdaki örnekte A1 hücresi üzerinden detaylı bir örneklendirme yapılmıştır ayrıca D6 hücresi de gösterilmiştir. Bu gösterdiğimiz hücreleri tanıma sistemine bundan sonraki yazılar boyunca adresleme adı verilecektir.

Formüller ve Hücrelerin Değerleri

Formüller, excel’i özel kılan özelliklerinden biridir, formüller sayesinde excel tablolarındaki, hücrelerindeki veriler çeşitli işlemler ile işlenebilirler, bunun en temel örneğini ise bu içeriğimizde toplama, çıkarma gibi işlemleri yaparken göreceğiz.

“=” işareti ile herhangi bir hücrenin içine bir değer yazmaya başlarsak, formülleri aktif hale getiririz, = işaretinden sonra yazılan her şey bir formül olarak algılanır.

A1 hücresinin içerisine B1 hücresindeki değeri yazdıralım;

A1 hücresini B1 hücresindeki değer bağlama
  1. Herhangi bir sütuna, bir sayı değeri girildi ( B1 )
  2. A sütununun 1.satırındaki A1 hücresine “=” tuşu ile formül seçeneği ile başlandı.
  3. Daha sonrasında formüle B1 hücresi adreslenerek, A1 hücresinin değerinin B1 hücresine daima eşit olması sağlandı.

Toplama ve Çıkarma İşlemlerini tanıyalım;

Formüllere giriş yaptığımız düşünüyorum ve bir sütuna, başka iki sütunun toplamını yazma işlemini tanıyıp, öğrenebileceğimiz kanaatine vardım.

B1 ve C1 hücrelerinin toplamını A1 hücresine yazdırma

Yukarıdaki GİF örneğinde de gösterildiği üzere, B1 ve C1 sütununa yazılan değerleri = işareti ile başlayan ve 2 hücre adresinin toplamı şeklinde değerlendirilen A1 sütununda gözüktü. B1 ve C1 hücrelerinin değerlerinin değişmesi ile toplamları sonucunu veren A1 hücresinin de değeri değişmiş oldu.

Toplama işleminin tanıtımı için bir görsel

Toplama işleminin kabiliyeti sadece 2 hücreyi toplamak ile sınırlı değildir. Toplama işleminde birden çok hücreyi, onlarca, yüzlerce hücreyi toplayabilirsiniz.

Toplama işleminde birden çok hücrenin kullanımına örnek

Çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinde de aynı esasları uygulayabiliriz sadece bu işlemlerin işaretleri farklıdır, bu işaretlere aşağıda değinilmiştir, ayrıca bu işlemlerin her birini tek bir formülde kullanabileceğinizi de unutmayın. Yani tek bir formülde hem çıkarma hem toplama hem çarpma hem de bölme işlemine yer verebilirsiniz fakat bunu yaparken “(” parantez işaretleri ile işlemleri ayırmalısınız.

Matematiksel İşlemİşareti
Toplama+
Çıkarma
Çarpma*
Bölme/

Parantez kullanımına bir örnek bırakalım ve bitirelim;

Toplama, çıkarma, bölme ve çarpmanın parantezle birlikte kullanımı

Toplama, çıkarma, toplama ve bölme işlemlerine yer verdiğimiz bir formülün de gösterimini yukarıda görebilirsiniz, burada önce B1 ve C1 toplandı F1 ve D1 hücrelerinin çıkarma işlemi ile çarpılıp E1 hücresinin değerine bölündü ve 2 sonucu bulundu. Formülün sonucunu da aşağıda görebilirsiniz.