Olduk olası tik işareti olumlu şeyleri ve onaylanan durumları ifade ederken, çarpı yani X işareti ise olumsuzluğu, onaylamamayı ifade eder. Hemen şimdi bu sembollere aşağıdaki tablodan kopyalama yöntemi ile erişebileceğiniz gibi Tik ve Çarpı işareti dahil birçok sembolü Excel, Word ve diğer Office programlarına eklemenin yöntemini de müteakibindeki anlatımdan öğrenebilirsiniz.

SembolBirincilİkincilÜçüncül
Tik işareti
Çarpı işareti
Sisteminizde Wingdings yazı stili varsayılan olarak yüklüdür.

Nasıl ekleyebiliriz?

Sembol ekleme mantığı ile aynı şekilde sayfamıza, excel dokümanımıza semboller ile bu işaretleri ve daha fazlasını eklemek için öncekile Ekle seklemesine girmeliyiz.

Ekle Sekmesindeki Simgeler Paneline Gidiş

Ekle sekmesindeki Simgeler panelinde bizi aşağıdaki gibi bir dialog ekranı karşılayacaktır. Bu ekrandan Yazı tipi olarak Wingdings veya Wingdings2 seçilmelidir ki ekrana içerisinde simgelerin yer aldığı yazı tipi karakterleri yüklenebilsin.

Simge panelinin açılması ve Yazı Tipinin Wingdings olarak ayarlanması

Daha sonrasında tek yamamız gereken ekle butonu ile seçtiğimiz karakterleri aktif hücremize eklemek olacaktır. Burada az aşağıya ilerlediğimizde tik ve çarpı işaretlerini görebiliyoruz. Bunları da nasıl hücremize dahil ettiğimizi bir görsel ile gösterelim ve içeriğimiz sonlandıralım.

Tik ve Çarpı işaretlerinin A1 hücresine eklenmesi