Excel’de oluşturduğumuz tablolar, listeler, her zaman görünen alana sığmayabiliyor. Peki ne yapmalıyız? Sayfayı küçülmek mi, ekranı büyütmek mi bir çözümdür?

Bu gibi çok fazla yatay ve dikey verinin bulunduğu sayfalarımızda satır veya sütunları sabitlememiz, başlıkları daima görüp verilerin hangi başlığa ait olduğunu daima görebildiğimiz çözümler mevcuttur. Şimdi belirli bir satır veya sütunu sabitlemek, durdurmak veya hem satır, hem sütun dondurarak işlem yapmayı birlikte öğrenelim.

Öncelikle tüm işlemler için Ana Şerit üzerindeki Görünüm / View bölümünün aktif olması gerekmektedir. Aşağıdaki görselde Görünüm sekmesinin işlevlerini görebilirsiniz. Bu bölümde Pencere Seçeneklerine odaklanmalıyız.

Görünüm Sekmesindeki Pencere Seçenekleri

Belirli Bir Satırı Dondurmak, Sabitlemek

Örnek Veriler – Ad / Soyad / Yaş / Cinsiyet / Boy / Kilo / Medeni Durum

Yukarıda örnek verilerin olduğu bir veri setini görebilirsiniz, bu verilerden çokça olduğunu düşünelim ve çok fazla satır veri içeren bir Excel dokümanı ile çalıştığımızı düşünerek, en üst bölümdeki, o sütunun ne anlam ifade ettiğini belirten başlık sütunu yani S.NU, AD, SOYAD, YAŞ, CİNSİYET, BOY, KİLO, MEDENİ DURUM başlıklarını sabit tutarak aşağıya inmek istersek ne yapmalıyız.

Bölmeleri Dondur Seçenekleri ile En Üst Satırı Sabitlemek / Dondurmak

Yukarıdaki görselde de betimlendiği gibi;

  • Görünüm -> Bölmeleri Dondur seçeneklerine giriş yapıyoruz.
  • Bu seçeneklerden Üst Satırı Dondur seçeneği ile aktif olan sayfamızın en üst satırını donduruyoruz.
Üst Satırı Sabitleme / Dondurma – Microsoft Excel

Eski Haline Getirmek : Bölmeleri Çözmek

Yapılan bu dondurma işlemini eski hale getirmek için aynı seçeneklerden “Bölmeleri Çöz” seçeneği kullanılmalıdır. Aşağıdaki görselde bölmelerin çözüldüğü, ilk satırın sabitlenme işleminin sonlandırıldığı örneği görebilirsiniz.

Üst Satırın Sabitlenmesini Bitirme – Bölmeleri Çözme

Belirli Bir Sütunu Dondurmak, Sabitlemek

Belirli bir sütundan ziyade en üst satırı dondurduğumuz örnekteki gibi, en soldaki sütunu dondurma işlemi yapabilirsiniz. Böylece yatay olarak süregelen veri dizinizi, en soldaki sütunda bulunan etiketleri sürekli görerek analiz edebilirsiniz. Bu işlemin de geri çevirmek için bir üstte görünen “Bölmeleri Çözme” seçeneğini kullanabilirsiniz.

İlk Sütunun Sabitleme – Dondurma İşlemi

Bir Hücrenin Üstündeki Satırları, Solundaki Sütunları Dondurmak, Sabitleme