Pi sayısı , hatamıza matematiği, geometriyi soktuğumuz her yerde karşımıza çıkan ve 22 sayısının 7’ye bölünmesi ile elde edilen efsanevi bir sayıdır. Aslında bu bir orandır, dairenin çapı ile çevresi arasında oluşan bir orandır ve 3,14 şeklinde yuvarlanan birimsiz bir sayıdır.

Formülleri kullanarak pi ekleme

Formüller Excel’de = işareti ile hücrelere veri girmeye başlamamızla kullanabileceğimiz yapı taşlarıdır. pi sayısını oluşturmak için kullanacağımız formül ise =pi() olacaktır. pi() şeklinde bir formülün içinde ifade edilen pi sayısı herhangi bir hücre ile çarpılabilir, bölünebilir, toplanabilir ve aklınıza gelen tüm matematiksel formüllere tam anlamıyla dahil edilebilir.

Excel Pi sayısını veren =pi() formülü

Şimdi bir dairenin alanını hesaplayan formül üzerinden görsel olarak bu durumu anlatalım.

Bir dairenin alanının hesaplanması formülü

Bize dairenin alanı için pi sayısı, ve yarı çapının karesi lazım bunun için farklı dairelerin yarıçaplarının olduğu bir listeden dairenin alanının ve çevresinin hesaplanmasını sağlayalım.

Excel Dairenin Çevresi için formül
Dairenin alanı için formül

Dairenin alanı ve çevresi için yazılan formülere π sayımız şekillerde görüldüğü üzere pi() şeklinde 3,14…. uzantısı ile dahil oldu. Mütakiben bu listeyi çoğaltıp aşağıdaki tablo görünümünü elde ederek tüm daireleri için alan ve çevre hesabını pi sayısını da kullanarak yaptık.

Pi formülünü de kullanarak yapılmış formül serisi ile alan ve çevre hesabı