Excel programı sıradan elektronik tablo düzenleyicilerden arındıran, ayrıştıran en önemli özelliği arkasına aldığı Microsoft desteği ile gelişmiş kütüphanesi, makrolar ile kodlanabilir yapıda olması, geniş bir formül kütüphanesidir.

Onu diğer platformlardan, elektronik tablo düzenleyicilerden ayıran bu özelliklerini bilmeden “Excel biliyorum” demek biraz yanlış olur. Bu yüzden gelin sizlerle, bu geniş formül kütüphanesine bir giriş yapalım ve Excel’de basit formüller oluşturmaya başlayalım.

Formülleri tanıyalım

Formüller = ( eşittir ) işareti ile başlar

Excel’de hücrelere = işareti ile yazmaya başlarsanız, bu o hücreye Excel’in sahip olduğu geniş formül kütüphanesinden bir formül gireceğiniz veya basit hesaplamalar yapacağınızı bildirir.

Formüller için hücre adresleri

Excel’de formüllerde kullanılması gereken hücre ve aralık verileri olabilir. Bunlar bazen metin, bazen sayı bazen tarih girdiğiniz bir hücre veya pazardan alış veriş yapmak için hazırladığınız bir alış veriş listesi olabilir. Aşağıda hücrelerin nasıl değer kazandığını neden A1, B2 şeklinde hücre isimleri olduğunu ve devamında bunu neden öğrendiğimizi öğrenebilirsiniz.

ABC
1A sütunu 1’inci Satır ( A1 )=A1= ile B1 hücresine A sütunu
1’inci satır verisi çekilmiştir.
2A2=A2= ile B2 hücresine A sütunu
2’inci satır verisi çekilmiştir.
Sütun ve Satırların adlandırılması ve formüle dahil edilmesi.

Yukarıdaki örnekte de olduğu gibi Excel’de sütunlar harf (A,B,…) ve harf kombinasyonu ( AA,AB,…) ile ifade edilirken satırlar rakamlar, sayılar ile ifade edilir. Bir hücrenin konumu ise Sütun ve Satır art arda yazılarak ifade edilir.

Formüllerde hücre başvurusu yazma hücrelerin sütun ve satır değerleri.

İki Hücredeki Değeri Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme

Artık formül yazarken = (eşittir) işaretinden sonra hücrelerdeki verileri nasıl kullanabileceğimizi öğrendik, şimdi birden fazla hücreyi kullanarak toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri ile basit bir formül kullanım örneği yapabiliriz.

ABCDE
1SayılarİşlemFormülSonuç
2Birinci Sayı:10Toplama=B2 + B330
3İkinci Sayı:20Çıkarma=B3 – B210
4Çarpma=B2 * B3200
5Bölme=B3 / B22
Basit matematik formülleri ile hücre başvuruları kullanarak formül yazma.

Yukarıdaki tabloda;

  • B2 ve B3 hücrelerinde sayı verileri bulunmaktadır.
  • Sayı verilerini D sütununda bulunan formül yazılan hücreleri ile topluyor, çarpıyor, bölüyor ve çıkartıyoruz. ( İşlem sonuçları yine D sütununda gözükmesi gerekirken göstermek amaçlı formüller yazılmıştır. )
  • B2 ve B3 hücrelerindeki veriler değişirse işlemler otomatik olarak güncellenecektir. Örneğin; Birinci sayıyı içeren B2 hücresindeki 10 değerini 2 yaparsak toplama işlemi sonucu 22, çıkarma işlemi sonucu 18 şeklinde diğer işlemlerle birlikte sonuçlar güncellenecektir.