Mutlak değer, bir sayının işaretsiz bırakılmasıdır. Bu durumda negatif bir tam sayı ya da küsuratlı, ondalık sayı işaretsiz olarak pozitif değeri dönecektir. Pozitif bir tam sayının ise aynı şekilde kalması beklenecektir. (-) ve (+) işaretlerinden sayıyı bu yöntem ile yani mutlak değer alarak kurtarabiliriz. Gelin şimdi bunu Excel programı üzerinde kolaylıkla yapalım.

Mutlak Değer Almak

Mutlak değer İngilizce’de absolute anlamına gelmektedir. Bu yüzden İngilizce versiyonlarda ABS olarak adlandırılan MUTLAK değeri ile gerçekleştirilir.

  • MUTLAK
    • en:ABS
    ( A )
=

MUTLAK

( -23 )
  • -23 metin

    -23 olarak girilen değer sonuç olarak 23 sonucunu verecektir.

Excel üzerinde MUTLAK formülünün kullanım örnekleri

Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi MUTLAK formülü ile rahat bir şekilde ondalık, tam sayıların mutlak değerlerini alabiliyoruz. A2 hücresindeki 12,7 değeri normalde -12,7 olarak negatif ondalık sayıdır fakat formül ile birlikte (-) işareti kaldırılarak mutlak değeri olan 12,7 bulunmuştur.