Tablolar hayatımızın her yerinde veri setlerini anlamlandırmada ve tek çatı altından toplamadan en sadık dostlarımızdır. Excel programının temel mantığı tablolara dayanmaktadır. Öyleyse basit bir tabloyu sayfamıza nasıl dahil edebileceğimizi bilmiyorsak nasıl excel konusunda “bilgi sahibiyim” diyebiliriz ki?

Bir veri setine, aralığa sahip olmalıyız

Basit A4 hücresinden ı15 hücresine kadar girilmiş olan Veri Seti ( Başlıklı )

Veri seti ve aralıklar yukarıdaki görselde gördüğünüz gibi belli bir dikdörtgen aralığı ifade eder. Bu aralıkta birbiri ile bir anlam ifade eden veriler bulunabilir. Bu veri setinin bir başlığı dahi olabilir. Başlığın olması ve olmaması durumunda tablo oluştururken kullanacağımız iki seçenek yer almaktadır.

Basit A4 hücresinden ı14 hücresine kadar girilmiş olan Veri Seti ( Başlıksız )

Aralığı seçme ve tablo oluşturma

Daha sonrasında Başlıklı / Başlıksız olmak üzere A4 / I15 veya A4/ I14 hücreleri arasını seçebiliriz, bunu yaparken A14 hücresini seçtikten sonra fareyi I15 hücresine süreklemenin yanında A14 hücresini seçtikten sonra SHIFT tuşuna basarak I14 hücresine tıklayarak bu aralığı kolaylıkla seçebilirsiniz.

A4 Hücresinden ı15 Hücresine kadar olan aralığı seçtik

Bu aralığı seçtikten sonra Ekle sekmesinde bulunan Tablo seçeneği ile seçtiğimiz bu aralığın bir tablo olmasını sağlayabiliriz. Bu yöntemde “Tablom üst bilgi içeriyor” seçeneğinin aktif olması ile tablo başlıkları en üst satır olarak belirlenecektir.

Tablo Oluşturma

Sonuç olarak veri setimizden bir tablo elde ettik. Bu “Tablom üst bilgi satırı içeriyor” seçeneğinin onaylanmaması durumunda tablonun başına Sütun1, Sütun2,… şeklinde sütunların ne anlam ifade ettiğini gösteren bir bilgi satırı da dahil olacaktı.

Artık oluşan bu tablonuzu kolaylıkla özelleştirebilirsiniz.