Bazen hayati öneme sahip olan ondalık rakamlar, her bir hanesine kadar önem arz eden küsuratlı sayılar, istenmeyebiliyor. Hayatın belli noktalarında tam sayılara, küsuratlı sayılardan daha fazla ihtiyaç duyabiliyoruz. İşte Excel’de de bazen küsuratlı sayıları istemediğimiz ve programın otomatik olarak ondalık bölümü bizim için yuvarlayıp en yakın tam sayıyı bulmasını istediğimiz durumlar gerçekleşebiliyor. Bu gibi durumlarda karşımıza ROUND fonksiyonu yetişiyor.

Yuvarlama nedir? Ne için yapılır?

Örneğin 10 elmanın tam anlamı ile 3 kişiye eşit bir şekilde üleştirilmesi mümkün mü? Tabi ki mümkün değil. Her kişiye 3.333333_ şeklinde bölüştürülmesi tabi ki de mümkün değil. Bize buradaki mümkün olan 3 eşit parçada üleştirilip geri kalanını 3 parçaya bölünmesi fakat bundan 0.333333 standardını yakalamamız mümkün değildir. Bu durumda küsuratları atmak ve tahammül edilebilir derecede tutmak en mantıklısı olacaktır.

Küsuratlı sayıların yuvarlanmasına dair bir örnek

3.42134242 şeklinde ifade edilen bir değer bazen 3.4 bazen 3.42 bazen de 3.4213 şeklinde ifade edilebilir. İşte bunları bu şekilde ifade etmek için yuvarlamanın standartlarını da bilmek gerekir.

YUVARLA fonksiyonu ile en yakın sayıya yuvarlama

YUVARLA fonksiyonu ile birlikte birkaç parametre girilmelidir ki Excel bu sayıyı usulüne uygun bir şekilde aşağıya veya yukarıya yuvarlayabilsin. Virgülden sonraki rakam 5 ise bunu bir üst sayıya, virgülden sonraki rakam 4 ve daha az ise bunu bir alt sayıya yuvarlayacaktır. Ayrıca 2. parametre ise virgülden sonra kaç rakam bırakılacağını belirtmemize yarar.

Yuvarla Formülünün Gösterimi
SayımızYUVARLA(SAYI;1)YUVARLA(SAYI;2)
56,3424456,356,34
421,2131421,2421,21
12,23131212,212,23
2,3232322,32,32
Yuvarlama örnekleri