• Çapraz - köşegen çizgi çizme

    Microsoft Excel programında çapraz, köşegen kenarlık çizme, renklendirme ve çizgi sitilini belirleme, diğer köşe çizgilerinin de gösterimini konu alan yazımız.