• Tik ve çarpı işareti ekleme

    Excel ve diğer Office uygulamalarında sayfamıza ✓ ve ✕ işaretlerini dahil etmek. Tik ve çarpı işareti eklemek.