{panel_for_shortcut}

Kayıt Etmek

Microsoft Powerpoint Kayıt Etmek Kısayolu

Microsoft Powerpoint üzerinde yaptığınız bir çalışmayı sürekli kayıt etmek için kayıt etme panelini açmanıza gerek yoktur. Bu kısayol ile çalışmanızda yaptığınız değişiklikleri anlık olarak kayıt edebilirsiniz.

ESC
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
~"
!1
@2
#3
$4
%5
&6
/7
(8
)9
=0
_-
+=
BACKSPACE
TAB
Q
W
E
R
T
Y
U
I
O
P
Ğ[
Ü]
|/
CAPSLOCK
A
S
D
F
G
H
J
K
L
Ş
İ
:;
ENTER
SHIFT
><
Z
X
C
V
B
N
M
Ö
Ç
:.
SHIFT
CTRL
FN
WINDOWS
ALT
SPACE
ALT
WINDOWS
OPTIONS
CTRL