{panel_for_shortcut}

Tüm Sütunu Seç

Microsoft Excel Tüm Sütunu Seç Kısayolu

Microsoft Excel programında, çalışma sayfanızda tüm sütunu seçmek, tüm sütuna belirli bir özelliği uygulamak istediğinizde bunu klavyenizden kısa bir kısayol kombinasyonu ile yapabilirsiniz. Bu sayede tüm sütunun özelliklerini değiştirebilirsiniz.

ESC
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
~"
!1
@2
#3
$4
%5
&6
/7
(8
)9
=0
_-
+=
BACKSPACE
TAB
Q
W
E
R
T
Y
U
I
O
P
Ğ[
Ü]
|/
CAPSLOCK
A
S
D
F
G
H
J
K
L
Ş
İ
:;
ENTER
SHIFT
><
Z
X
C
V
B
N
M
Ö
Ç
:.
SHIFT
CTRL
FN
WINDOWS
ALT
SPACE
ALT
WINDOWS
OPTIONS
CTRL