{panel_for_shortcut}

Tablo Oluşturma

Microsoft Excel Tablo Oluşturma Kısayolu

Microsoft Excel'de otomatik tablo oluşturmaya yarar, bu kısayol ile içerisinde bulunduğunuz hücre ve çevresindeki hücreler otomatik seçilir ve otomatik tablo oluşturmak için tablo oluşturma diyalog penceresi görüntülenir.

ESC
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
~"
!1
@2
#3
$4
%5
&6
/7
(8
)9
=0
_-
+=
BACKSPACE
TAB
Q
W
E
R
T
Y
U
I
O
P
Ğ[
Ü]
|/
CAPSLOCK
A
S
D
F
G
H
J
K
L
Ş
İ
:;
ENTER
SHIFT
><
Z
X
C
V
B
N
M
Ö
Ç
:.
SHIFT
CTRL
FN
WINDOWS
ALT
SPACE
ALT
WINDOWS
OPTIONS
CTRL