{panel_for_equation}

RASTGELEARADA

 • en:

  RANDBETWEEN

( A ; B )

Bu formül, bir başka formül olan = S_SAYI_ÜRET ( ) rasgele 0 ile 1 arasında sayı üretme fonksiyonun genişletilmişidir. Bize yazılan parametreler arasında rastgele tam sayı üretmemizi sağlar. Formülün birinci parametresi alt limiti, ikinci parametresi ise üst limiti belirtir. Formüle negatif tam sayı da girmek mümkündür.

RASTGELEARADA Formülü Kullanım Örnekleri

RASTGELEARADA İle Rastgele Sayı Üretmek

AB
1FormülSonuç
2=RASTGELEARADA(1;15)4
3=RASTGELEARADA(99;103)102
4=RASTGELEARADA(30;150)112
5=RASTGELEARADA(1;10)7
RASTGELEARADA ile basit kullanım örnekleri

 • A Sayı Değeri

  Tamsayı veya ondalık sayı girilebilir. Fakat her zaman tamsayı olarak değer görür. Sayı üretilecek alt limiti belirtir.

  {no_example}
 • B Sayı Değeri

  Sayı üretilecek üst limiti belirtir.

  {no_example}