{panel_for_equation}

ORTALAMA

  • en:

    AVERAGE

( A )

Ortalama formülü belirli bir aralığın aritmetik ortalaması alınabilir. Matematiksel olarak açıklaması ise birbiri ile eşit olan/olmayan değerlerin ortalama bir değere yaklaştırılmasıdır. Bunun için tüm verilerin toplamı, veri adedine bölünür ve sonuç aritmetik ortalama olarak kabul edilir.

ORTALAMA Formülü Kullanım Örnekleri

GünlerOcak ( A )Şubat ( B )
1124175
2256301
3108234
4367401
5487302
Formül=ORTALAMA(A1:A5)=ORTALAMA(B1:B5)
Sonuç268,4282,6
Örnek bir aylık satış değerleri tablosu ve ortalama alma

Yukarıda ORTALAMA formülüne A1:A5 arasındaki Ocak ayı değer aralığının girildiğinde 5 değeri toplayıp 5’e bölüp sonuç olarak 268,4 sonucunu verdiğini görebilirsiniz. Aynı şekilde Şubat ayı için ise 282,6 sonucuna ulaşıyoruz.

  • A Aralık Değeri

    Bir aralığı ifade etmektedir. Bir sütun, bir tablo, bir satır veya sütun, satırlardan oluşan bir aralık olabilir.

    B1:B7, A2:C8